Lokata Timingowa w Getin Banku jest lokatą strukturyzowaną, czyli taką, gdzie połowa środków trafia na rachunek zwykłej lokaty terminowej, natomiast pozostała część zostaje zainwestowana w subfundusz inwestycyjny. Daje to nam możliwość zwiększenia naszych zysków, ale inwestowanie w fundusze związane jest z ryzykiem inwestycyjnym.