Getin Bank logoLokata Trzy Wisienki, która od dzisiaj dostępna jest w ofercie Getin Online, jest pakietem trzech lokat, które są różne pod względem okresu trwania umowy, a także wysokości oprocentowania. W sumie składają się na zestaw, który może nam dawać ciekawe zyski, które wahają się na poziomie 5,22% netto w skali roku.

Nazwa: Lokata Trzy Wisienki

Bank: Getin Bank (Getin Online)

Waluta: PLN

Dostępne okresy umowy: trzy części Lokaty Trzy Wisienki zakładane są na kolejno 1, 3 oraz 6 miesięcy

Oprocentowanie: 6,46% na lokacie miesięcznej, 5,63% na lokacie kwartalnej oraz 4,80% na lokacie półrocznej; oprocentowanie porównywalne na lokatach tradycyjnych to odpowiednio 8%, 7% i 6%

Kapitalizacja: dzienna

Podatek Belki: brak

Kwota minimalna: 3000zł

Kwota maksymalna: 39000zł

Odnawialna: tak, ale na warunkach Lokaty Codziennej: część miesięczna i kwartalna – Lokaty codziennej miesięcznej, część półroczna – Lokaty Codziennej półrocznej

Kara za zerwanie: zerwanie części miesięcznej – utrata wszystkich odsetek, zerwanie części kwartalnej lub półrocznej – obniżenie oprocentowania do poziomi Lokaty Codziennej 3M i 6M

Założenie: przez Internet, poprzez internetowy oddział Getin Banku – Getin Online

Maksymalna ilość lokat dla jednej osoby: bez ograniczeń

Informacje dodatkowe: wpłacane środki są po równo dzielone na wszystkie trzy części, oferta Trzy Wisienki ważna do 5. sierpnia, o ile nie zostanie przedłużona

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: tak