Noble Bank znany jest z tego, iż gustuje tylko w użytkownikach z grubym portfelem. Nie inaczej jest w przypadku depozytów oferowanych przez tę instytucję. Dobrym przykładem może być opisywana dzisiaj Lokata Na Otwarcie, wprowadzona do oferty z okazji uruchomienia systemu bankowości elektronicznej noble Bank.