Getin Bank logoLokata Niezmienna jest odpowiedzią Getin Banku na zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów zmiany w ordynacji podatkowej, która zniosą możliwość prowadzenie lokat bez podatku Belki. W przypadku wprowadzenia zmian, Getin Bank zwiększa oprocentowanie nominalne naszej Lokaty Niezmiennej z 4,85% do 6% w skali roku, dzięki czemu nasze zyski się nie zmienią.

Nazwa: Lokata Niezmienna

Bank: Getin Bank (Getin Online)

Waluta: PLN

Dostępne okresy umowy: 12, 24, 36 lub 60 miesięcy

Oprocentowanie: stałe, 4,85% w skali roku (w przypadku zmian w ordynacji podatkowej 6% w skali roku)

Kapitalizacja: dzienna

Podatek Belki: brak (jeżeli zmiany wejdą w życie podatek jest naliczany)

Kwota minimalna: 1000zł

Kwota maksymalna: 15000zł

Odnawialna: tak, ale na warunkach obowiązujących dla Lokaty Codziennej w Getin Online w dniu odnowienia

Kara za zerwanie: utrata wszystkich odsetek

Założenie: przez Internet, poprzez internetowy oddział Getin Banku – Getin Online

Maksymalna ilość lokat dla jednej osoby: bez ograniczeń

Informacje dodatkowe: wniosek o założenie ważne jest przez 14 dni

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: tak